Skapa mappar för att organisera appar

Du kan också skapa en mapp med ikoner på iPad-skärmen. För att göra detta, gå in i ”flyttläget” genom att vidröra en iPad-app och hålla fingret ner på det tills appikonen rör sig.
Om ni minns handledningen om att flytta appar kan du flytta en app runt på skärmen genom att hålla fingret nedtryckt på ikonen och flytta fingret på displayen.

Du kan skapa en mapp genom att ”släppa” en app ovanpå en annan app. Lägg märke till att när du flyttar ett programs ikon ovanpå en annan app kommer appen att markeras med en kvadrat. Detta tyder på att du kan skapa en mapp genom att lyfta fingret och därmed släppa ikonen på den. Och du kan lägga andra appar i mappen genom att dra dem till mappen och släppa den där.

 

Mappar för appar
När du skapar en mapp kommer du att se en namnlista med namnet på den mapp och allt innehåll under den. Om du vill byta namn på mappen tryck helt enkelt i titelområdet och skriv in ett nytt namn med hjälp av tangentbordet på skärmen. (IPad kommer att försöka ge mappen ett smart namn baserat på funktionaliteten i de appar du har kombinerat.)

I framtiden kan du bara trycka på mappikonen för att få tillgång till dessa appar. När du är i den mapp och vill avsluta den trycker du bara på din iPad hemknapp. Hemknappen används för att komma tillbaka till fönstret du var på.

Tips:
När du flyttar en app från en skärm till nästa kan det vara svårt att skapa en mapp. Detta beror på att iPad vill ordna ikonerna på den nya skärmen för att passa din nya app på den. Så det är enklast att bara släppa ikonen på sin nya skärm, och sedan plocka upp den igen för att skapa en ny mapp.