Flytta appar på din iPad

När du har hämtat en app från App Store kan din iPad placera den på en andra skärm med ledig plats. Du kan växla mellan skärmarna genom att dra fingret över din iPad men du kanske vill flytta appen till den första skärmen så att du kan hitta den snabbare.

Du kan flytta en iPad-app genom att placera fingret på appens ikon och hålla den nere tills alla ikoner på skärmen börjar röra sig. (Vissa ikoner kommer också att visa en svart cirkel med ett kryss i mitten.)

Vi kallar detta ”flyttläget”. Medan din iPad är i flyttläge kan du flytta ikoner genom att hålla fingret ner på dem och helt enkelt flytta fingret. Ikonen kommer att flytta med fingret så länge du håller fingret på skärmen.

 

Flytta appar
Om du vill flytta iPad app till en annan skärm så håll fingret på ikonen för att inleda flytten och för sedan fingret till kanten av skärmen. Du kommer att förflyttas till nästa skärm (oavsett om det är till höger eller vänster som du dragit fingret)  Om du flyttar appens ikon till vänster i displayen kommer iPad skifta till skärmen till vänster. Om du flyttar på ikonen till höger i displayen, kommer det att skifta till skärmen till höger.

För att placera appens ikon så lyft helt enkelt fingret.

När du är klar med att flytta iPad appar kan du lämna ”flyttläget” genom att klicka på hemknappen. Kom ihåg att den här knappen är en av de få fysiska knappar på iPad och används för att låta dig gå ur vad du än är.